Lịch tuần khoa từ 28/6 – 4/7/2021

Thứ Hai (28/6)

 • 14h00: Tiếp nhận kết quả xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2/2021 từ các khoa/viện theo Kế hoạch số: 793/KH-ĐHKTQD ngày 05/5/2021

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng 210 tầng 2 Nhà A1

 • 15h30: Họp Tổ công tác xây dựng quy chế đánh giá, phân loại lao động.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (29/6)

 • 9h30: Họp Tổ công tác nghiên cứu thí điểm phương thức thi trắc nghiệm trên LMS có giám sát qua Teams.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 15h00: Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2/2021.
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 16h00: Báo cáo Ban Giám hiệu về công tác giảng đường cho năm học mới.
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (30/6)

 • 15h30: Triển khai công tác thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho K62; Thi học kỳ hè và thi học kỳ 2 (đợt II) cho các K60 trở về trước.
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (1/7)

 • 8h30: Tập huấn công tác coi thi học kỳ theo hình thức tự luận có giám sát qua Teams.

Mời: Các thành viên ban coi thi là giảng viên theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng 612 tầng 6 Nhà A2

 • 14h00: Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường.
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (2/7)

 • 9h30: Họp Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Hòa Bình.

Mời: Các đ/c được điều động theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tại: Phòng Hội thảo tầng 1, TV Phạm Văn Đồng

 • 10h00: Họp về Đề án Trường Khoa học Công nghệ.
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1