Lịch tuần khoa từ 28/9 – 4/10/2020

Thứ Ba (29/9)

  • 9h30: Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (30/9)

  • 10h00: Họp làm việc giữa JICA và thành viên nhóm nghiên cứu NEU về tác động của COVID-19 đến nền kinh tế.

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 16h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính (Actuary) giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 (Pháp) – Khóa 7 năm 2020.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Dong, C. Thắm (chuẩn bị TL) – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (1/10)

  • 9h00: Họp Hội Cựu chiến binh.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng Hội thảo B101-102 tầng B1 Nhà Trung tâm Đào tạo. 

TB: Mời các thầy cô lên lấy quà Trung thu cho các con.