Lịch tuần khoa từ 29/3 – 4/4/2021

Thứ Tư (31/3)

  • 8h00: Hội thảo khoa học Quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: Ứng phó và vượt qua đại dịch Covid-19, hướng tới phục hồi và phát triển

Mời: T. Thế, T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh, các thầy cô quan tâm – Tại: Hội trường A2

  • 14h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2021.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (1/4)

  • 8h00-17h00: Hội thảo “Phát triển những nhà lãnh đạo tương lai”.

Mời: T. Thế và các thầy cô có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 16h00: Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm.

Mời: Các thành viên – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (2/4)

  • 8h00: Hội thảo “Phát triển những nhà lãnh đạo tương lai”.

Mời: Đại diện khoa và các đ/c có giấy mời -Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Họp giao ban công tác Quý I và phố biến Nghị quyết của Đảng uỷ và kế hoạch công tác quý II năm 2021.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Tuấn, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

  • 16h00: Họp Tổ công tác xây dựng mức học phí.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C-tầng 5 nhà A1