Lịch tuần khoa từ 29/4 – 5/5/2024

Thứ Năm  (02/5)

  • 7h30: Lễ phát động Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt I năm 2024 – “Dòng máu Lạc Hồng”

Mời: Đại diện khoa và thầy cô quan tâm – Tại: Sân trước Đài kỷ niệm – Nhà văn hóa

  • 9h00: Họp CB chủ chốt mở rộng về xin bổ sung nhân sự

Mời: T. Thế, C. Vân, C. Thùy Trang, T. Đức, T. Hoàn – Tại: Phòng họp 1109

  • 14h30: Hội nghị Kiện toàn BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022-2024 (năm học 2023-2024) và Hội nghị Kiện toàn BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khoá XVIII, nhiệm kỳ 2023-2025 (năm học 2023-2024).

Mời: Các đ/c trong BCH Đoàn trường – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy đối với các ngành mới.

Mời: T. Huy, T.MHoàng, T. Thành – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 16h00: Gặp mặt ứng viên tuyển dụng đợt tuyển dụng tháng 4 năm 2024.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (3/5)

  • 9h30: Họp về cơ chế quản lý của Trường Công nghệ, Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế và Quản lý công.

Mời: T. Huy (HT) – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1