Lịch tuần khoa từ 29/7 – 4/8/2019

Thứ Ba (30/7)

  • 8h00: Họp Tổ công tác xây dựng chiến lược và đổi mới chương trình môn học tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Trường.

Mời: Thành viên tổ CT – Tại: Phòng họp B Tầng 5 Nhà A1

  • 13h00: Đoàn công tác kiểm tra tình hình học tập GDQP&AN và giao lưu với sinh viên khóa 60 học tập tại các trung tâm GDQP&AN.

Mời: T. Huy – Tại: Xe đón lúc 13h tại sảnh A1

Thứ Năm (1/8)

  • 8h00: Họp Hội đồng giáo sư cơ sở phiên thứ I.

Mời: C. Ng Minh – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (2/8)

  • 8h00: Semina Bộ môn Toán kinh tế về chương trình môn học XSTK

Mời: Toàn BM Toán KT và các thày cô giảng dạy môn XSTK – Tại: VPBM

  • 8h00: Hội đồng giáo sư cơ sở thẩm định báo cáo tổng quan và trình độ ngoại ngữ ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019.

Mời: C. Ng Minh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G nhà A1

  • 14h00: Hội nghị lấy tín nhiệm nhân sự để bổ nhiệm Trưởng đơn vị nhóm 1.

Mời: T.Thế, T. Tuấn – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1