Lịch tuần khoa từ 29/8 – 4/9/2022

Thứ Hai (29/8)

  • 14h00: Họp triển khai cuộc thi “Thầy, Cô trong mắt em”.

Mời: T. Hoàn – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (30/8)

  • 8h00: Hội thảo khoa học Quốc gia: Nghị quyết 18/NQ-TW/2022 và những vấn đề đặt ra trong sửa đổi Luật đất đai 2013.

Mời: T. Thế, T. Dong, các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 8h30: Sinh hoạt khoa học Bộ môn về giáo trình Giải tích.

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: Phòng họp BM

Thứ Tư (31/8)

  • 9h00:Hội nghị giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 3) và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 (bước 4) đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng các đơn vị: V.ĐTSĐH, V.ĐTQT, K.BH, K.Đầu tư, K.BĐS&KTTN, K.DL-KS, K.KTH, K.KT&QLNNL, K.KH&PT, K.Luật, K.LLCT, K.Marketing, K.MT,BĐKH&ĐT, K.NNKT, K.KHQL, K.Toán KT, K.Thống kê, K.QTKD, V.NH-TC, V.TM&KTQT, V.CNTT&KTS, V.QTKD, V.KT-KT.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Phạm Tuấn, C. Thùy Trang, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 10h30: Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống Covid-19 giai đoạn 2021-2022.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (1/9)

Nghỉ theo Thông báo số 1491/TB-ĐHKTQD ngày 17/8/2022

Thứ Sáu (2/9)

Nghỉ theo Thông báo số 1491/TB-ĐHKTQD ngày 17/8/2022

Thứ Bảy (3/9)

Nghỉ theo Thông báo số 1491/TB-ĐHKTQD ngày 17/8/2022

Chủ nhật (4/9)

Nghỉ theo Thông báo số 1491/TB-ĐHKTQD ngày 17/8/2022