Lịch tuần khoa từ 3/1/2022-9/1/2022

Thứ Hai (3/1)

Nghỉ theo Thông báo số 2012/TB-ĐHKTQD ngày 03/12/2021

Thứ Ba (4/1)

15h30: Họp cán bộ chủ chốt chuẩn bị cho Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022.
ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (5/1)

16h00: Họp rà soát, đánh giá, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (7/1)

8h30: Chương trình Ngày hội đổi mới sáng tạo thủ đô.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A2

18h30: Lễ Kỷ niệm 72 năm ngày Học sinh Sinh viên và Lễ Tuyên dương sinh viên 5 tốt các cấp.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A2