Lịch tuần khoa từ 3/10 – 9/10/2022

Thứ Hai (3/10)

 • 8h00: Tiếp nhận kết quả rà soát, cập nhật các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh từ các khoa/viện theo Kế hoạch số 1049/KH-ĐHKTQD ngày 10/6/2022 và Công văn hướng dẫn thực hiện số 1052/ĐHKTQD-QLĐT ngày 13/6/2022 của Hiệu trưởng.

Tại: Phòng 211 tầng 2 Nhà A1

 • 8h00: Họp Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế thẩm định báo cáo tổng quan ứng viên Phó giáo sư.

Mời: C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Ba (4/10)

 • 9h30: Họp với sinh viên lớp Toán kinh tế K62 trao đổi về định hướng đăng ký phân ngành.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Hải, T. Mạnh, C. Thủy, C. An và các thầy cô quan tâm – Tại: A2-510

 • 9h30: Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2019 (gia hạn chưa nghiệm thu).

Mời: Trưởng nhóm CBQT năm 2019 (gia hạn chưa nghiệm thu) – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 10h30: Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2020 (chưa nghiệm thu).

Mời: Trưởng nhóm CBQT năm 2020 (gia hạn chưa nghiệm thu) – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (5/10)

 • 8h30: Sinh hoạt khoa học BM Toán cơ bản về giáo trình Đại số

Mời: Toán thể GVBM – Tại: phòng họp BM 1106

 • 9h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về các chương trình đào tạo tiến sĩ của ĐHKTQD và chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế phát triển Việt Nam – Hà Lan.

Mời: Đại diện các Khoa/Viện tham gia đào tạo – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 15h00: Họp rà soát các chương trình Liên kết đào tạo với nước ngoài tại Trường.

Mời: T. Thế, C. Thắm – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 17h00: Họp các nhóm NCKH năm 2022.

Mời: Các thầy cô có nhóm NCKH, các thành viên nhóm và các thầy cô có thể tham gia HD – Tại: Phòng họp 1108

Thứ Năm (6/10)

 • 8h30: Hội nghị Đối thoại giữa Hiệu trưởng với Viên chức, Người lao động năm 2022.

Mời: Toàn thể CBGV trong khoa (ko có giờ lên lớp) – Tại: Hội trường A2

Thứ Sáu (7/10)

 • 15h00: Họp giao ban công tác Quý.

Mời: T. Thế, T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Bảy (8/10)

 • 8h00: Gặp mặt Tân sinh viên khóa 64 chuyên ngành Toán kinh tế, Định phí Bảo hiểm và Khoa học dữ liệu.

Mời: T. Thế, T. Huy, CVHT 4 lớp K64 cùng toàn thể thầy cô trong khoa – Tại: B104 tầng hầm A2