Lịch tuần khoa từ 3/6 – 9/6/2024

Tuần 23

 
Thứ/ ngày Thời gian / Địa điểm Nội dung Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
3/6
10h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 

Họp rà soát công tác chuẩn bị đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA.

 

T. Huy, T. Thế

 

Thứ Ba

4/6

15h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Họp Tổ công tác xây dựng đề án thí điểm giảng dạy trình độ Thạc sĩ bằng tiếng Anh.

 

T. Huy

 

15h30

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Hội nghị Kiện toàn BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022-2024 (năm học 2023-2024) và Hội nghị Kiện toàn BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khoá XVIII, nhiệm kỳ 2023-2025 (năm học 2023-2024). T. Huy, lãnh đạo khoa có quan tâm

 

Thứ Tư

5/6

8h30

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ĐHCQ đợt tháng 6/2024 T. Thế
9h30

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Họp về công tác tổ chức của Khoa Khoa học cơ sở – Trường Công nghệ.

 

Toàn thể viên chức, người lao động của Khoa KHCS.

 

Thứ Năm

6/6

 

8h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Phòng Truyền thông, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ thực hiện công tác xây dựng Cổng thông tin điện tử.

 

T. Minh Hoàng

 

8h30

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 

Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 thông qua phương pháp tuyển sinh ĐHCQ năm 2025.

 

T. Thế

 

10h00

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Phòng Quản lý khoa học báo cáo Ban Giám hiệu về việc phân cấp KHCN với các Trường.

 

T. Huy, Chánh VP 

 

10h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Họp Tổ công tác xây dựng phần mềm hỗ trợ xây dựng thời khóa biểu toàn Trường.

 

T. Huy, T. Minh Hoàng

 

14h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Họp triển khai kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA (Đợt 2).

 

T. Huy