Lịch tuần khoa từ 30/12/2019 – 5/1/2020

Thứ Tư (1/1/2020)

Nghỉ Tết Dương lịch

Thứ Năm (2/1)

  • 14h: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (3/1)

  • 13h30-14h Bộ môn Toán kinh tế họp về nhân sự bộ môn.

Mời: Toàn thể Thầy/Cô bộ môn (là gv cơ hữu) – Tại: Phòng 1105 nhà A1

Mời: Toàn thể CB, GV trong khoa (yêu cầu có mặt đầy đủ) – Tại: Phòng họp khoa

  • 15h30: Trao đổi một số nội dung chuẩn bị cho học kỳ 2 của bộ môn Toán tài chính

          Mời: Toàn thể  Thầy/Cô bộ môn – Tại: Phòng họp khoa