Lịch tuần khoa từ 30/12 – 6/12/2020

Thứ Ba (1/12)

  • 8h30: Hướng dẫn, hỗ trợ các Bộ môn sử dụng phần mềm kê khai thanh toán học kỳ 1/2020-2021.

Mời: Đại diện các Bộ môn và các thầy cô quan tâm – Tại:  Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (2/12)

  • 9h00: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng viên năm 2020.

Mời: T. Tuấn, C. Trang, C. Vân – Tại: Hội trường A2

Thứ Năm (3/12)

  • 8h30: Họp BM Toán kinh tế

Mời: Các thầy cô BM – Tại: VPBM

  • 16h00: Họp Hội đồng kiểm tra sát hạch ứng viên để ký hợp đồng lao động.

Mời: T. Minh Hoàng, Thanh Tuấn – Tại: Phòng 507 Giảng đường A2