Lịch tuần khoa từ 30/9 – 6/10/2019

Thứ Hai (30/9)

  • 9h00: Tiếp và làm việc với Công ty Decent Actuarial Consultants của Đài Loan.

Mời: T. Thế, T. Huy, C. Thắm, T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh – Tại: Phòng 1109

  • 9h30: Lễ trao học bổng của Công ty Decent Actuarial Consultants Đài Loan cho sinh viên chuyên ngành Actuary (Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro).

Mời: T. Thế, T. Huy, C. Thắm, T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh và toàn thể thầy cô không có giờ lên lớp – Tại: Phòng Hội thảo tầng G nhà A1.

Thứ Năm (3/10)

  • 9h00: Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2019-2020.

Mời: C. Phan Minh, T. Hoàn, T. Hưng, C. Liên, C. PLan – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h30: Hội nghị Cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chức vụ Trạm trưởng Trạm Y tế.

Mời: T. Thế, T. Tuấn, T.Dong – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (4/10)

  • 15h00: Họp giao ban công tác Quý.

Mời: T. Thế, T. Tuấn, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1