Lịch tuần khoa từ 31/5 – 6/6/2021

Thứ Tư (2/6)

  • 14h00: Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường.
    ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1