Lịch tuần khoa từ 31/8 – 6/9/2020

Thứ Hai (31/8)

  • 16h00: Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (1/9)

  • 14h00: Họp Hội đồng khoa học khoa thông qua kết quả rà soát cập nhật tài liệu giảng dạy ngành Toán kinh tế.

Mời: Các thành viện HĐKH khoa – Tại: Phòng họp khoa

Thứ Tư (2/9): Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020

Thứ Năm (3/9)

  • 14h00: Họp nhóm hợp tác nghiên cứu NEU-JICA về tác động của Covid-19.

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Họp triển khai học phần chuyên đề thực tế và quy trình giao đề tài luận văn thạc sĩ và Giảng viên hướng dẫn Cao học K28.

Mời: T. Hưng, T. Mạnh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h30: Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về công tác rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trình độ đại học do ĐHKTQD đào tạo và cấp bằng.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (4/9)

  • 8h00: Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Toán kinh tế

Mời các thầy cô BM TKT + các thầy cô giảng XSTK, KTL

  • 9h00: Họp về việc đón sinh viên K62 diện xét tuyển