Lịch tuần khoa từ 4/10/2021-10/10/2021

Thứ Hai (4/10)

  • 14h00: Tiếp và làm việc với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục FIBAA về kiểm định cơ sở đào tạo và kiểm định chương trình đào tạo.

Mời: T. Thế và thành viên nhóm kiểm định – Tại: ONLINE

  • 19h00: Gặp mặt sinh viên K63-ONLINE

Mời: T. Thế, T. Huy, các thầy cô Trưởng, Phó BM, Cố vấn học tập, Bí thư Chi bộ, CT Công đoàn, Đoàn TN, cùng toàn thể các thầy cô trong khoa.

Thứ Ba (5/10)

  • 9h00: Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Khoa Toán Kinh tế, Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số về Trường KHCN.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, C. Thủy, T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (7/10)

  • 8h00: Họp triển khai kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn của tổ chức FIBAA.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 9h30: Họp tổ công tác xây dựng Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo thông tư 23/2021/TT-BGDĐT.

Mời: Các thành viên tổ CT – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

  • 9h30: Họp về công tác biên soạn giáo trình các năm 2020-2022 ONLINE/OFFLINE

Mời: T. Thế và các chủ biên giáo trình được phê duyệt biên soạn năm 2020-2021 – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Họp về Đề án vị trí việc làm ONLINE/OFFLINE

Mời: Các cán bộ chủ chốt mở rộng của Trường và viên chức, người lao động quan tâm – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Bảy (9/10)

  • 13h45: Tọa đàm với chuyên gia về các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo và viết báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn FIBAA.

ONLINE/OFFLINE

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, C. Thủy, T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn,Giảng viên, cán bộ quản lý chương trình; Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của  Khoa và các giảng viên không có giờ lên lớp – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1