Lịch tuần khoa từ 4/5 – 10/5/2020

Thứ Hai (4/5)

  • 14h00: Họp về chương trình ĐT Lyon

Mời: T. Thế, T. Huy, C. Thắm – Tại: VPK

Thứ Ba (5/5)

  • 14h00: Họp Tổ công tác xây dựng Chi phí đào tạo.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1