Lịch tuần khoa từ 4/5 – 9/5/2021

Thứ Ba (4/5)

  • 10h00: Họp đăng ký ghép nhạc và Bốc thăm thứ tự biểu diễn Văn nghệ viên chức, người lao động năm 2021.

Mời: Cô Phan Minh – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (5/5)

  • 8h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mời: T. Thế, T. Huy, T.Dong, T. Phạm Tuấn, C. Phan Minh, T. Hưng, T. Hải, T. Mạnh, C. Thủy, C. Vân, T. Hoàn – Tại: Hội trường A2

Thứ Năm (6/5)

  • 9h00: Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy chế đào tạo đại học (CQ,VLVH) tại Trường theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD&ĐT (phiên họp thứ 2).

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 10h00: Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện Quy định về thực tập và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học tại trường theo Thông tư 08/2021/TT-BGD&ĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD&ĐT (Phiên họp thứ 2).

Mời: Các thành viên tổ CT – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Chủ nhật (9/5)

  • 9h30: Ghép nhạc Hội diễn Văn nghệ viên chức, người lao động năm 2021.

Mời: Các thành viên đội văn nghệ – Tại: Hội trường A2