Lịch tuần khoa từ 5/10 – 11/10/2020

Thứ Hai (5/10)

  • 8h00: Lễ Khai giảng chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU khóa 16, kỳ mùa Thu 2020.

Mời: Đại diện khoa, Bộ môn, các GV tham gia giảng dạy – Tại: Hội trường A2

  • 7h30 – 11h00: Thi tuyển sinh Chương trình Định phí Bảo hiểm Lyon1 khóa 7

Mời: Các thành viên Hội đồng theo QĐ – Tại: D207

  • 13h00 – 17h00: Thi tuyển sinh Chương trình Định phí Bảo hiểm Lyon1 khóa 7

Mời: Các thành viên Hội đồng theo QĐ – Tại: D207

Thứ Ba (6/10)

  • 7h30 – 11h00: Thi tuyển sinh Chương trình Định phí Bảo hiểm Lyon1 khóa 7

Mời: Các thành viên Hội đồng theo QĐ – Tại: D207

  • 13h00: Xác nhận nhập học ĐHCQ năm 2020 đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, các ngành/chương trình: Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary); Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB); Toán kinh tế.

Mời: T. Thế, T. Huy và toàn thể các thầy cô không có giờ lên lớp – Tại: Hội trường A2 và VPK

  • 16h00: NCS. Hoàng Thanh Nghị bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các mô hình phân tích một số chỉ tiêu giáo dục Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101.

Mời: Các thành viên hội đồng và toàn thể GV khoa – Tại: P501 nhà A2

Thứ Tư (7/10)

  • 14h00: Bài giảng phối hợp với Văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Bắc tại Việt Nam tổ chức với chủ đề “Basics and Applications of Artificial Intelligence  – Kiến thức cơ bản và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo”.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (9/10)

9h30: Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019-2020 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2020-2021.

Mời: Cô Phan Minh, T. Hoàn, C. PLan, T. Hưng, C. Liên – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1