Lịch tuần khoa từ 5/4 – 11/4/2021

Thứ Ba (6/4)

  • 9h00: Triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh ĐHCQ đợt 1, năm 2021.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (8/4)

  • 8h00: Họp Tổ công tác rà soát và hoàn thiện Quy chế giáo trình và tài liệu học tập của Trường.

Mời: Thành viên tổ công tác – Tại: Phòng họp A tầng 5 nhà A1

  • 14h15: Bài giảng “Industrial Park Business” do Tập đoàn Sumitomo tài trợ.

Mời: Đại diện khoa và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h30: Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế làm việc.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 16h00 : Họp Tổ công tác sửa đổi bổ sung Quy chế đánh giá xếp loại viên chức.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (9/4)

  • 8h00: Họp tổ công tác xây dựng Quy chế làm việc

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 9h00: Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình Thạc sĩ (áp dụng từ khóa 30).

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 9h00: Họp Tổ công tác xác định mức thu học phí năm học 2021-2022.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

  • 9h00: Hội nghị Giao ban triển khai công tác hoạt động tháng công nhân năm 2021.

Mời: C. Phan Minh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy (10/4)

  • 8h00: Ngày hội Tư vấn tuyển sinh năm 2021.

Mời:T. Thế, T. Huy, thành viên Ban tư vấn tuyển sinh năm 2021 của các Khoa/Viện; các thầy cô quan tâm – Tại: Khuôn viên Trường