Lịch tuần khoa từ 5/9 – 11/9/2022

Thứ Tư (7/9)

  • 9h00: Họp Chi bộ khoa chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Mời: Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ (yêu cầu tham dự đầy đủ) – Tại: Phòng họp khoa

  • 15h00: Họp Tổ công tác về thành lập Trường Công nghệ.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh – Tại: Phòng họp C tầng 5 nhà A1

Thứ Bảy (10/9)

  • 8h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chương trình POHE năm 2022.

Mời: Đại diện lãnh đạo khoa, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình Tiên tiến, POHE và các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A2

  • 13h30: Lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên Chương trình Chất lượng cao năm 2022.

Mời: Đại diện lãnh đạo khoa, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình CLC, POHE và các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A2