Lịch tuần khoa từ 6/1 – 12/1/2020

Thứ Tư (8/1)

  • 8h00-9h30: Presentation & QA chủ đề ” Ứng dụng khoa học dữ liệu trong phân tích tài chính” do TS Đỗ Thế Cường – Nghiên cứu cao cấp tại Quỹ đầu tư Worldquant trình bày.

9h00-10h00: Coffee Break

10h00-11h00: Đối thoại giữa sinh viên các chương trình tiếng anh với lãnh đạo khoa.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân, các CVHT các lớp ACT 60,61, DSEB 61 và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng B103 nhà A2

  • 10h30: Họp Cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn Học kỳ 1 và triển khai kế hoạch công tác Học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Mời: C. Phan Minh – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (9/1)

  • 8h30: Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Công tác truyền thông giáo dục ở các trường Đại học trong bối cảnh 4.0”.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 8h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị buổi “Gặp mặt tri ân cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE”.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C  tầng 5 Nhà A1

  • 10h30: Gặp mặt An ninh – Báo chí Xuân Canh Tý.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (10/1)

  • 7h30: Hội nghị Đại biểu Cán bộ Công chức, viên chức năm học 2019-2020.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, T. Tuấn, C. Phan Minh, T. Kiên Trung, T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy, C. Liên, C. PLan, C. Thùy Trang, T. Đức, T. Hoàng, T. Dương, C. Nguyễn Minh, C. Thắm, T. Tuyến, T. Tuấn Long – Tại: Hội trường A2

  • 15h00: Hội thảo Khoa học quốc tế: “Thực trạng và triển vọng của Quản trị rủi ro trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam và Hàn Quốc”.

Mời: T. Thế, T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

https://transparentpharmacy.net

Thứ Bảy (11/1)

  • 8h00: Lễ trao bằng Thạc sĩ năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Hội trường A2

  • 9h00: Gặp mặt tri ân cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE.

Mời: T. Thế, T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1