Lịch tuần khoa từ 6/7 – 12/7/2020

Thứ Hai (6/7)

  • 8h30: Họp chuẩn bị tuyển sinh và bàn kế hoạch giảng dạy năm học mới.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy, C. Phan Minh, C. Phương, T. Trung (TTC), C. Thắm, GVCN K59, 60, 61. – Tại: Phòng họp khoa.

Thứ Tư (8/7)

  • 16h30: Họp Tổ công tác rà soát, xây dựng lại Quy định về quản lý đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời: Thành viên tổ công tác – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (10/7)

  • 9h30: Họp về công tác biên dịch giáo trình.

Mời: T. Thế, C. Vân, T. Hoàn – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chủ nhật (12/7)

  • 7h15: Lễ trao bằng tốt nghiệp ĐHCQ đợt 1 năm 2020.

Mời: T. Thế, C. Phan Minh – Tại: Hội trường A2