Lịch tuần khoa từ 6/9/2021-12/9/2021

Thứ Tư (8/9)

  • 8h00: Họp triển khai kế hoạch cập nhật Đề cương học phần trong CTĐT đại học chính quy năm 2021.

Mời: T. Thế, T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh – Tại: ONLINE

  • 14h00: Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Khoa Toán Kinh tế, Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số về Trường KHCN.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy – Tại: ONLINE

Thứ Năm (9/9)

  • 10h00: Họp Tổ công tác xây dựng bộ học liệu chuẩn cho các môn học của Trường.

Mời: Các thành viên tổ CT – Tại: ONLINE

  • 14h00: Họp Tổ công tác đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động, năm học 2020-2021.

Mời: T. Hưng – Tại: ONLINE

  • 15h00: Họp Tổ công tác xây dựng ngân hàng đề thi của trường.

Mời: T. Hưng – Tại: ONLINE

Thứ Sáu (10/9)

  • 9h30: Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.

Mời: Các thành viên HĐ – Tại: ONLINE

  • 15h: NCS Nguyễn Thanh Hà báo cáo kết quả nghiên cứu. Mời các thầy cô bộ môn Toán tài chính và các thầy cô quan tâm (hình thức online).