Lịch tuần khoa từ 7/10 – 13/10/2019

Thứ Hai (7/10)

  • 13h30: Hội nghị về công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo; và triển khai Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giữa chu kỳ, giai đoạn 2017 – 2022.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 17h00: Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường mở rộng năm 2019.

Mời: T. Kiên Trung – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (8/10)

  • 10h30: Họp Tổ công tác xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của Trường.

Mời: Các thành viên tổ công tác – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019.

Mời: T. Huy, C. Phan Minh – Tại: Hội trường A2

  • 14h00: Hội thảo “Kết nối đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với khoa học và nghiên cứu”.

Mời: Các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (9/10)

  • 9h00: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy cấp Trường – Học kỳ II năm học 2018-2019.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 10h30: Họp triển khai Kế hoạch tham dự lễ công bố và đón nhận “Xã an toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018” tại xã Dương Thành – Huyện Phú Bình – Tỉnh Thái Nguyên.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1