Lịch tuần khoa từ 7/12 – 13/12/2020

Thứ Hai (07/12)

  • 9h00: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về giải pháp trung tâm dữ liệu lớn.

Moi: T. Huy – Tai: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (08/12)

  • 14h00: Họp Tổ công tác xây dựng Kế hoạch công việc và ngân sách năm 2021.

Moi: thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tai: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1