Lịch tuần khoa từ 7/2/2022-13/2/2022

Thứ Ba (8/2)

8h00: Lãnh đạo khoa gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần chúc mừng năm mới CBGV trong khoa.

Mời: T. Thế, T. Huy và toàn thể CBGV trong khoa – Tại: Phòng họp 1108

9h00: Gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần – 2022 và trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng.

Mời: Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trường và các đồng chí có giấy mời

Tại: Hội trường A2