Lịch tuần khoa từ 7/3/2022-13/3/2022

Thứ Tư (9/3)

  • 10h30: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2021-2022.
    ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Họp Ban nghiên cứu soạn thảo và xây dựng Đề án tuyển sinh đại học năm 2022.

Mời: Các thành viên Ban nghiên cứu soạn thảo và xây dựng đề án tuyển sinh đại học năm 2022 – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (11/3)

  • 10h00: Họp kiểm tra tiến độ viết báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 18h30: Giới thiệu thông tin tuyển sinh Sau đại học năm 2022.
    ONLINE.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1