Lịch tuần khoa từ 7/6 – 13/6/2021

Thứ Ba (8/6)

  • 16h00:  NCS. Lê Anh Đức bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế tại Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, T. Hưng và các thầy cô quan tâm – Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. Hình thức bảo vệ trực tuyến, nội dung luận án và phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www.sdh.neu.edu.vn.

Thứ Tư (9/6)

  • 14h00: Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường.
    ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (10/6)

  • 8h00: Ra mắt đội hình tình nguyện số hỗ trợ Bộ Y tế truy vết bệnh nhân Covid -19.
    ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1