Lịch tuần khoa từ 7/9 – 13/9/2020

Thứ Ba (8/9)

  • Từ 7h30 (cả ngày): Xác nhận nhập học ĐHCQ năm 2020 đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp  các ngành/chương trình: Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (actuary); Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB);

Mời: Các thầy cô được phân công và các thầy cô ko có giờ lên lớp – Tại: VPK

Thứ Sáu: (11/9)

  • 8h00: Sinh hoạt khoa học BM Toán kinh tế

Mời: Toàn thể GV bộ môn – Tại: VPBM