Lịch tuần khoa từ 8/11/2021-14/11/2021

Thứ Ba (9/11)

  • 15h30: Họp triển khai công tác tổ chức thi kết thúc học phần, học kỳ I, năm học 2021-2022.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (10/11)

  • 14h00: Họp báo cáo tiến độ kiểm định chất lượng các Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (12/11)

  • 8h00: Executive workshop: Experiences and Strategies to Publish in High Quality International Publications.
    ONLINE/OFFLINE

Mời: Các tác giả đăng bài hội thảo CIEMB; các giảng viên, Nghiên cứu sinh và học viên quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy (13/11)

  • 19h30: Chương trình Chào tân sinh viên khóa 63.

Mời: Lãnh đạo khoa và các tân sinh viên khóa 63 Tại: Hội trường A2