Lịch tuần khoa từ 8/3 – 14/3/2021

Thứ Ba (9/3)

  • 8h00: Tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, ma trận chuẩn đầu ra các học phần của chương trình đào tạo, bản mô tả chương trình đào tạo.

Mời: T. Dong, T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng 1001 tầng 10 Nhà A2

  • 13h30: Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2021.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân, chủ nhiệm đề tài cấp Trường đợt 1 năm 2021, đại diện nhóm Nghiên cứu công bố quốc tế đợt 1 năm 2021 – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h30: Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2020-2021.

Mời: Thành viên HĐ – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (10/3)

  • 14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường phổ biến và triển khai Kế hoạch thực hiện quy trình thành lập Hội đồng Trường.

Mời: T. Thế, T. Dong – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (12/3) (bổ sung)

  • 14h00: HỌP TOÀN KHOA phổ biến về chủ trương và kế hoạch thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu cấp Trường để giới thiệu và bầu thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Mời: Toàn thể CBGV trong khoa – Tại: Phòng họp khoa

Chủ nhật (14/3)

  • 9h30: Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh năm 2021.

Mời: T. Thế, các GV tham gia giảng dạy – Tại: Hội trường A2