Lịch tuần khoa từ 8/4 – 15/4/2024

Thứ Hai (8/4)

  • 8h30: Góp ý cho đề tài NCKHSV năm 2024 của các nhóm thuộc khoa TKT.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, các GVHD và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng họp 1108

Thứ Ba (9/4)

  • 14h00: Hội nghị Bước 1 về công tác bổ sung vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường Công nghệ

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h30: Hội nghị Bước 2 về công tác bổ sung vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường Công nghệ.

Mời: TB sau – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (10/4)

  • 8h30: Họp trao đổi với nhân sự và lấy ý kiến tập thể lãnh đạo đơn vị nơi viên chức đang công tác.

Mời: … Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 8h30: Lễ Khai mạc các giải thể thao sinh viên truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân kỳ mùa Xuân năm 2024

Mời: Đại diện khoa và CBVC quan tâm – Tại: Sân KTX – Trường ĐHKTQD

Thứ Năm (11/4)

  • 10h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường thông qua Đề án mở ngành mới.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, T. MHoàng, T. Thành – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1