Lịch tuần khoa từ 8/6 – 14/6/2020

Thứ Hai (8/6)

  • 8h30: Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán cơ bản.

Mời: Toàn thể GV BM – Tại: Phòng họp khoa

Thứ Ba (9/6)

  • 10h30: Lễ Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với các Trung tâm GDQP&AN.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (10/6)

  • 8h00: Hội nghị Cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025.

Mời: T. Tuấn, C. Thùy Trang, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 8h30: Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán cơ bản.

Mời: Toàn thể GV BM – Tại: Phòng họp khoa

Thứ Năm (11/6)

  •  8h: Chấm chuyên đề thực tập chuyên ngành Toán tài chính. Mời các thầy cô tham gia chấm chuyên đề thực tập.
  • 16h30: Họp rà soát bổ sung các học phần công nhận chuyển đổi kết quả học tập của hệ Đào tạo từ xa.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (12/6)

  • 8h30: Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán cơ bản.

Mời: Toàn thể GV BM – Tại: Phòng họp khoa