Lịch tuần khoa từ 8/7 – 14/7/2019

Thứ hai (8/7)

9h30: Họp Tổ công tác xây dựng chiến lược và đổi mới chương trình môn học tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Trường

Mời: T.Thế – Tại: Phòng họp  B tầng 5 Nhà A1

10h30: Họp tuyển sinh chương trình đào tạo Lyon

Mời: T.Thế, T.Huy, C.Thắm – Tại: Phòng họp khoa

14h00: Họp bàn kế hoach tư vấn tuyển sinh K61

Mời: T.Thế, T.Huy, T.Hưng, T.Hải, T.Mạnh, C Thủy, C.Vân, T.Hoàn, T.Hoàng, C.Liên, C.Trang(TKT), C.Trang(TTC), T.Trung(TTC), Phương, mời T.Đức(ĐT) – Tại: Phòng họp khoa

Thứ tư (10/7)

8h00: Khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) và Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II).

Mời: 23 thầy cô đã đăng ký học – Tại: Phòng B101 Nhà A2

9h00: Họp thống nhất quy trình quản lý đối với các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh do Trường cấp bằng (giai đoạn 2)

Mời: T.Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ năm (11/7)

10h30: Họp chuẩn bị tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh ĐHCQ tại Trường (đợt 2)

Mời: T.Huy – Tại: Phòng họp B Tầng 5 Nhà A1

Thứ sáu (12/7)

8h00: Họp Tổng kết năm học Bộ môn Toán kinh tế

Mời: Các thầy cô BM TKT – Tại VPBM

8h00: Họp Tổng kết năm học Bộ môn Toán cơ bản

Mời: Các thầy cô BM TCB – Tại VPBM

8h00: Họp Tổng kết năm học Bộ môn Toán tài chính

Mời: Các thầy cô BM TTC – Tại VPBM

9h30: HỌP KHOA TỔNG KẾT NĂM HỌC

Mời: Toàn khoa. Khoa mời T. Thứ, T. Hòa, C. Quỳnh Lan cùng dự họp – Tại: Phòng họp khoa

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy khóa 61 năm 2019.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1