Lịch tuần khoa từ 9/12 – 15/12/2019

Thứ Hai (9/12)

  • 18h00: Khai giảng lớp Bồi dưỡng chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.

Mời: Các học viên đã đăng ký học – Tại: Phòng B103 Nhà A2

Thứ Ba (10/12)

  • 7h30: Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật đất đai năm 2013”

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 18h00: Khai giảng lớp Bồi dưỡng chính trị dành cho các đ/c Đảng viên mới.

Mời: Các học viên đã đăng ký học – Tại: Phòng B104 Nhà A2

Thứ Tư (11/12)

  • 9h30: Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập tạp chí Kinh tế và Phát triển.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (12/12)

  • 14h00: Họp bàn về tiến độ hoàn thiện đề cương chương trình đào tạo Thạc sĩ, xây dựng bộ học liệu chuẩn và thống nhất phương thức coi thi kết thúc học phần tại địa phương.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Họp xét tiến độ nghiên cứu sinh năm 2019.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Bảy (14/12)

  • 15h00: Lễ kỷ niệm và Gala Dinner nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan.

Mời: T. Thế – Tại: Hội trường A2 và Sảnh hội trường A1- A2