Lịch tuần khoa từ 16/3 – 22/3/2020

Thứ Hai (16/3)

  • 15h30: Ban Giám hiệu gặp gỡ với các giảng viên đăng ký đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài.

Mời: T.Hải, Mạnh, Dương, Long, Tuyến, C. Ngọc, Thắm, Liên, Nga – Tại: Họp trực tuyến

Thứ Tư (18/3)

  • 8h30: Họp xây dựng dự toán năm 2020 của các chương trình đào tạo đặc thù.

Mời: T. Thế, C. Phương – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1