Lịch tuần khoa từ 9/8 – 15/8/2021

Thứ Năm (12/8)

  • 14h00: Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến góp ý Đề án vị trí việc làm và Quy chế phân loại đánh giá.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, T. Phạm Tuấn, C. Phan Minh, Trưởng, Phó Trưởng 3 bộ môn; GS và PGS; giảng viên cao cấp, các giảng viên chính và tương đương – Tại: ONLINE

Thứ Sáu (13/8)

  • 9h00: Họp Tổ công tác xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi và phần mềm thi online.

Mời: Thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng – Tại: ONLINE