Lịch tuần khoa từ ngày 01/10/2023 – 08/10/2023

Thứ Hai (02/10)

  • 9h00: Lễ khai giảng khóa 3 chương trình liên kết quốc tế với Đại học Waikato đào tạo cử nhân Kinh doanh số và Quản lý chuỗi cung ứng.

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa

  • 14h00: Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về phương án trưng bày tư liệu Phòng Truyền thống của Trường.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng 501 tầng 5 Nhà A2

  • 17h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo chương trình đào tạo định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) đại học chính quy và việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp hệ sau đại học.

Mời: T. Thế, T, Huy, T. Dong, T. Mạnh, C. Thu Trang – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (04/10)

  • 8h30: Hội nghị Tập huấn công tác Tuyên giáo, Dân vận.

Mời: T. Dong – Tại: Trường Đại học Hà Nội

  • 10h30: Báo cáo tiến độ kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (06/10)

  • 13h00: Họp Hội đồng khoa học khoa về chương trình đào tạo Toán kinh tế

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, T. Mạnh, T. Hưng, C. Vân, T. Hải – Tại: Phòng họp 1108

  • 15h00: Họp giao ban công tác Quý III.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy (7/10)

  • 9h00: Lễ khai giảng Nghiên cứu sinh và trao bằng Tiến sĩ năm 2023.

Mời: T. Thế, đại diện các BM và các đ/c có giấy mời – Tại: Hội trường A2

  • 14h00: Lễ Khai giảng hệ đại học VLVH khóa 56.

Mời: Đại diện khoa – Tại Nhà văn hóa (HTA)