Lịch tuần khoa từ ngày 02/01/2023 – 08/01/2023

Thứ Năm (05/01)

  • 8h00: Chương trình “Sinh viên NEU kết nối Nông sản Việt – Xuân Quý Mão 2023”.

Mời: Các thầy cô quan tâm – Tại: Sảnh G Nhà A1, A2

Thứ Sáu (06/01)

  • 7h30: Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động năm 2023.

Mời: T. Thế, T. Dong và các đ/c trong danh sách bầu của khoa, các đ/c có giấy mời – Tại: Hội trường A2

  • 11h00: Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý và chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

Mời: T. Thế, C. Vân (và GĐ) và các thầy cô trong khoa – Tại: Hội trường A2