Lịch tuần khoa từ ngày 04/12/2023 – 10/12/2023

Thứ Hai (4/12)

  • 14h00: Họp chuẩn bị phân công giảng dạy kỳ II/2023-2024.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, T. Hưng, C. Vân, C. Giang, T. Tuấn, T. Tuấn Long – Tại: Phòng họp khoa 1108

  • 15h00: Họp rà soát hoàn thành đề cương chương trình tiếng anh.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh – Tại: Phòng họp khoa 1108

Thứ Tư (6/12)

  • 14h30: Gặp gỡ ứng viên tuyển dụng lao động đợt tuyển dụng tháng 10 năm 2023.

Mời: T. Thế, T. Hưng, các ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng đợt tháng 10 năm 2023 – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (7/12)

  • 8h00: Họp chuẩn bị trao bằng cho sinh viên 2 lớp Actuary và DSEB K61

Mời: T. Thế, .T. Huy, các thầy cô Trưởng, Phó các BM, CVHT 2 lớp K61, C. Thùy Trang, C. Phương, C. Lan – Tại: Phòng họp khoa 1108

Thứ Sáu (8/12)

  • 14h00: Họp Chi bộ khoa

Mời: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ – Tại: Phòng họp khoa 1108

  • 15h00: Tổng kết và bình xét thi đua của 16 Hội Cựu chiến binh các trường ĐH, CĐ khối 487.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy (9/12)

  • 13h30: Khai mạc cuộc thi chung kết 1C Skills Camp

Mời: T. Huy, các thầy cô quan tâm – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa