Lịch tuần khoa từ ngày 04/9/2023 – 10/9/2023

Thứ Hai (4/9)

Nghỉ theo Thông báo số 1681/TB-ĐHKTQD ngày 17/8/2023

Thứ Ba (5/9)

  • 15h30: Họp chuẩn bị đón sinh viên K65.

Mời: T. Thế, T. Huy, Trưởng và Phó các BM, C. Thùy Trang, C. Thắm, C. Phương, T. Tuấn Long, C. Lan, 3 CVHT K65: T. Kiên Trung,  C. Thu Trang,  C. Thảo – Tại: Phòng họp 1108

Thứ Tư (6/9)

  • 8h30: Hội nghị gặp mặt giảng viên trẻ năm 2023.

Mời: Đại diện khoa, T. Tuấn, C. Giang, T. Quý, T. Yên, T. Nam – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (8/9)

  • 13h30: Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Chiến dịch Sinh viên Tình nguyện “Mùa hè Xanh 2023” thành phố Hà Nội.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A – Nhà văn hóa

Chủ nhật (10/9)

  • 9h00: Gặp mặt tân sinh viên khóa 65 khoa Toán kinh tế.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Dong, các thầy cô được phân công công việc (đến sớm), các CVHT K65 và các thầy cô trong khoa – Tại: Phòng B101-102 hầm A2