Lịch tuần khoa từ ngày 08/01/2024 – 14/01/2024

Thứ Tư (10/01)

  • 8h00: Họp xét công nhận hoàn thành tập sự và ký tiếp hợp đồng cho đ/c Nguyễn Văn Quý và đ/c Vương Văn Yên (GV BMTTC)

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Dong, C. Vân, T. Hưng, T. Mạnh, T. Hoàn và toàn thể thầy cô BM Toán TC (gồm cả GV tập sự) – Tại: Phòng họp khoa 1108

  • 9h00: Hội nghị đại biểu VC, NLĐ Khoa Toán kinh tế.

Mời: Toàn thể CB, GV trong khoa – Tại: Phòng họp khoa 1108

  • 10h00: Họp Chi bộ Khoa Toán kinh tế

Mời: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ – Tại: Phòng họp khoa 1108

Thứ Năm (11/01)

  • 14h00: Workshop “Publishing in academic journals” trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “International Conference on Accounting and Financial Economics (ICAFE)”.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, các đại biểu có bài viết, các đại biểu có giấy mời, các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ Thu năm 2023 và triển khai một số hoạt động trọng tâm Quý I năm 2024.

Mời: T. Hoàn, C. Lan – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (12/01)

  • 8h00: Hội thảo khoa học quốc tế “International Conference on Accounting and Financial Economics (ICAFE)” – Phiên buổi sáng.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, các đại biểu có bài viết, các đại biểu có giấy mời, các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 13h00: Hội thảo khoa học quốc tế “International Conference on Accounting and Financial Economics (ICAFE)” – Phiên buổi chiều.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, các đại biểu có bài viết, các đại biểu có giấy mời, các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1