Lịch tuần khoa từ ngày 09/01/2023 – 11/01/2023

Thứ Hai (09/01)

  • 8h00: Gặp mặt chúc mừng Hội Sinh viên trường nhân dịp 73 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2023).

Mời: Đại diện khoa, các thầy cô, sinh viên quan tâm – Tại: Văn phòng Hội Sinh viên (Cánh trái Nhà Văn hóa).

Thứ Ba (10/01)

  • 9h00: Lễ công bố báo cáo với IMF chủ đề: “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở châu Á nhằm tăng năng suất”.

Mời: Đại diện khoa, đại diện BM, đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa

  • 10h30: Gặp mặt cộng tác viên An ninh Trật tự, Báo chí nhân dịp Xuân Quý Mão – 2023.

Mời: T. Thế và đại biểu có giấy mời – Tại: Tầng 17 Nhà A1

  • 15h30: Hội nghị Giao kế hoạch công việc, dự toán ngân sách năm 2023 và triển khai kế hoạch đón xuân Quý Mão 2023.

Mời: T Thế, T. Huy, T . Dong, C. Vân, và các đ/c có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (11/01)

  • 10h00: Gặp mặt giảng viên và sinh viên quốc tế nhân dịp Xuân Quý Mão – 2023.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 11h25: Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Toán Kinh tế.

Mời: Đại diện Chi bộ khoa – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1