Lịch tuần khoa từ ngày 09/10/2023 – 15/10/2023

Thứ Ba (10/10)

  • 8h30: Gặp mặt kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống chuyên ngành Xuất bản, In và Phát hành (10/10/1952 – 10/10/2023) và 18 năm ngày thành lập NXB ĐH KTQD (06/10/2005 – 06/ 10/2023).

Mời: Đại diện khoa, các thầy cô, các Chủ biên/Tác giả quan tâm và các đ/c có giấy mời – Tại: Phòng 714 tầng 7 Nhà A1

Thứ Tư (10/11)

  • 10h00: Triển khai các cuộc thi Olympic Tin học, Olympic Toán học cấp Trường.

Mời: T. Thế, C. Vân. T. Thông – Tại: Phòng trưng bày C tầng 5 Nhà A1

  • 10h30: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Cử nhân đại học Chương trình Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro ro (Actuary) Khóa 61.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, C. Thu Trang – Tại: Phòng trưng bày B tầng 5 Nhà A1

  • 15h30: Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2023, phương hướng tuyển sinh năm 2024 và từ năm 2025.

Mời: T. Dong, T. Thế – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (13/10)

  • 14h00: Họp toàn khoa lấy ý kiến ​​cho buổi đối thoại giữa người lao động với Hiệu trưởng.

Mời: Các thầy cô trong khoa – Tại: Phòng họp khoa