Lịch tuần khoa từ ngày 1/8/2022 – 7/8/2022

Thứ Hai (1/8)

  • 14h00: Triển khai khóa học online trên nền tàng Coursera (đợt 1).

Mời: Các thầy cô đã đăng ký khóa học – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h30: Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP) khoá 59, 60.

Mời: Đại diện lãnh đạo khoa; giảng viên tham gia giảng dạy chương trình và các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A2

  • 16h30: Họp Ban đón tiếp Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Mời: Các TV ban đón tiếp theo QĐ của HT – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (2/8)

  • 9h30: Hội nghị triển khai công tác đào tạo Đại học chính quy năm học 2022-2023.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (3/8)

  • 14h00: Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập đối với sinh viên Đại học chính quy đợt tháng 8 năm 2022.

Mời: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 13/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/01/2022 của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (4/8)

  • 15h00: Họp các Khoa/Viện và Bộ môn triển khai kế hoạch rà soát chương trình đào tạo tiến sĩ

Mời: T. Thế, T. Mạnh, T. Hưng – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1