Lịch tuần khoa từ ngày 10/7/2023 – 16/7/2023

Thứ Ba (11/7)

  • 8h00: Tọa đàm Kinh tế vĩ mô giữa năm 2023: Phục hồi tổng cầu – thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới.

Mời: T. Dong, T. Huy, đại diện khoa, các đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h30: Họp Chi bộ xét, đề nghị kết nạp Đảng cho đồng chí Phạm Ngọc Hưng

Mời: Toàn thế Đảng viên trong Chi bộ – Tại: Phòng họp 1108

Thứ Năm (13/7)

  • 8h00: Hội thảo khoa học Quốc gia: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Lý luận và thực tiễn.

Mời: Đại diện khoa, các đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h30: Họp góp ý dự thảo Thông tư quy định chuẩn Cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời: T. Dong, đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (14/7)

  • 7h15: Lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2023.

Mời: T. Dong, Đại diện khoa – Tại: Sân Giảng đường D (trước Hội trường A)

  • 8h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cho ý kiến về các Đề án mở chương trình đào tạo trình độ đại học chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao.

Mời: T. Dong, T. Huy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 9h30: Họp rà soát tiến độ kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1