Lịch tuần khoa từ ngày 11/12/2023 – 17/12/2023

Thứ Hai (11/12)

 • 8h00: Hội thảo khoa học quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023 – Phiên thứ nhất.

Mời: T. Thế, T. Huy, T.Dong, các tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các giảng viên, người học quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 13h30: Hội thảo khoa học quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023 – Phiên thứ hai.

Mời: T. Thế, T. Huy, T.Dong, các tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các giảng viên, người học quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 14h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Công giới năm 2023

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 15h00: Họp Hội đồng bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2023.

Mời: T. Thế, T. Hưng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (12/12)

 • 8h00: Hội thảo khoa học quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023 – Phiên thứ ba.

Mời: T. Thế, T. Huy, T.Dong, các tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các giảng viên, người học quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 8h00: Diễn đàn công nghệ chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử Việt Nam

Mời: Đại diện khoa, các đại biểu có giấy mời cùng các giảng viên và sinh viên quan tâm – Tại: Hội trường A – Nhà văn hóa

 • 13h30: Hội thảo khoa học quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023 – Phiên thứ tư.

Mời: T. Thế, T. Huy, T.Dong, các tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các giảng viên, người học quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (13/12)

 • 8h00: Hội thảo khoa học quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023 – Phiên thứ năm.

Mời: T. Thế, T. Huy, T.Dong, các tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các giảng viên, người học quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (14/12)

 • 8h00: Tổ chức kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng vào Khoa Toán kinh tế, Khoa Thống kê, Khoa Marketing

Mời: Thành viên HĐ – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 • 9h00: Họp rà soát các công việc chuẩn bị cho Lễ trao bằng TN cho lớp Actuary và DSEB K61

Mời: T. Thế, T. Huy, các Trưởng, Phó BM, T. Kiên Trung, C. Thùy Trang, C. Phương, C. Lan, C. Ngọc, C. Hà, C. Thảo, C. Liên, C. Thu Trang, T. Tuấn Long, T. Hoàng, T.Dương, T. Yên, T.Bách, T. Cường, T. Nam. – Tại: Phòng họp khoa 1108

 • 14h00: Hội nghị nhận xét, đánh giá viên chức năm 2023 đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

Mời: T. Thế, T. Dong – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (15/12)

 • 8h30: Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Đào tạo E-learning trong bối cảnh mới”.

Mời: T. Dong, T. Huy, T. Thế, giảng viên, các tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời – Tại: Phòng B101 Nhà A2

Thứ Bảy (16/12)

 • 9h30: Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình “Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro” và “Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và kinh doanh” năm 2023.

Mời: Thầy cô được phân công các công việc và toàn thể các thầy cô trong khoa tham gia hỗ trợ khoa – Tại: Hội trường A2