Lịch tuần khoa từ ngày 11/9/2023 – 17/9/2023

Thứ Hai (11/9)

 • 7h30: Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 65 (Khối 1).

Mời: T. Huy – Tại: Hội trường A2

 • 8h30: Khai mạc khóa đào tạo về Phân tích chuỗi giá trị do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) giảng dạy.

Mời: T. Hoàn, T. Đức – Tại: Phòng 513 Nhà A2

 • 9h30: Họp về kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA.

Mời: T. Thế, T. Mạnh, T. Hưng, C. Vân – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (12/9)

 • 7h30: Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 65 (Khối 2).

Mời: T. Thế, C. Lan – Tại: Hội trường A2

Thứ Tư (13/9)

 • 8h30: Họp kiểm tra tiến độ nhóm công bố quốc tế năm 2020.

Mời: Các đồng chí là trưởng nhóm công bố quốc tế năm 2020 chưa nghiệm thu – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 9h00: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về công tác hoàn thiện và công bố Chính sách chất lượng của Trường.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 10h00: Họp kiểm tra tiến độ nhóm công bố quốc tế năm 2021

Mời: Các đồng chí là trưởng nhóm công bố quốc tế năm 2020 chưa nghiệm thu – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 15h00: Họp bàn về kế hoạch tổ chức chương trình Nghỉ dưỡng cho viên chức và người lao động nghỉ hưu năm 2023.

Mời: T. Phạm Tuấn – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (15/9)

 • 9h30: Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2022-2023 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2023-2024.

Mời: T. Hoàn – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 10h00: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch Tổ chức phổ biến tài nguyên điện tử của Trường

Mời: C. Lan – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 16h30: Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt CLB Cờ Viên chức, người lao động Trường.

Mời: Toàn thể thành viên CLB Cờ và các đ/c có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1