Lịch tuần khoa từ ngày 12/6/2023 – 18/6/2023

Thứ Hai (12/6)

 • 9h00: Họp rà soát báo cáo kiểm định Trường theo tiêu chuẩn của tổ chức FIBAA.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 15h30: Họp về chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế đang học tập và nghiên cứu tại Trường.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 18h00: Đêm Chung kết Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – NEU GLAMOUR 2023.

Mời: Đại diện khoa, cô Thùy Trang, các thầy cô quan tâm – Tại: Hội trường A2

Thứ Ba (13/6)

 • 8h00: Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập Chương trình Tiên tiến và Phân tích kinh doanh khóa 61.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng 1001 Nhà A2

 • 8h30: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Mời: Các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa

 • 14h00: Họp rà soát báo cáo kiểm định Chương trình theo tiêu chuẩn của tổ chức FIBAA.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (14/6)

 • 8h30: Toạ đàm công giới Chương trình đào tạo cử nhân Chất lượng cao Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Mời: T. Dong, T. Huy và các giảng viên quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 9h00: Họp chuẩn bị Hội thảo giới thiệu các chương trình giáo dục của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại Lào.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (15/6)

 • 8h00: Lễ bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp chương trình Actuary (cả ngày)

Mời: Các thầy cô trong hội đồng, các thầy cô HD – Tại: Tầng 5 – A2

 • 8h30: Toạ đàm công giới Chương trình đào tạo cử nhân Tiên tiến Quản trị kinh doanh.

Mời: T. Dong, T. Huy và các giảng viên quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 10h30: Gặp mặt nhân Kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

Mời: Đại diện khoa và các đ/c có giấy mời – Tại: Tầng 17 Nhà A1

Thứ Sáu (16/6)

 • 8h00: Lễ bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp chương trình DSEB (cả ngày)

Mời: Các thầy cô trong hội đồng, các thầy cô HD – Tại: Tầng 5 – A2

 • 8h30: Toạ đàm công giới Chương trình đào tạo cử nhân Tiên tiến Kế hoạch tài chính.

Mời: T. Dong, T. Huy và các giảng viên quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy (17/6)

 • 9h00: Hội nghị Kiện toàn Ban điều hành Mạng lưới Cựu sinh viên.

Mời: T. Thế, C. Nguyễn Minh – Tại: hòng Hội thảo tầng G Nhà A1