Lịch tuần khoa từ ngày 13/02/2023 – 19/02/2023

Thứ Hai (13/2)

  • 14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (16/2)

  • 8h00: Hội thảo dự án “Đào tạo có sự cùng tham gia tích cực của người học” (NEU – SAXION Tailor Made Training Program – TMT) giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Saxion, Hà Lan.

Mời: Đại diện khoa & các đ/c có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 9h30: Tập huấn sử dụng phần mềm xây dựng Ngân hàng câu hỏi và Đề thi tự luận.

Mời: Đại diện các Bộ môn tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi tự luận theo kế hoạch – Tại: Phòng 606 tầng 6 Nhà A2

Thứ Sáu (17/2)

  • 8h30: Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 (Phiên trù bị)

Mời: Toàn thể công đoàn viên có mặt đầy đủ – Tại: Phòng họp 1108-A1